Decapoda - Brachyura - Xanthidae - Alainodaeus

Alainodaeus akiaki Davie, 1993World Distribution
French Polynesia only, Austral, Tuamotu

Environnement : Marine - Substrat/Association : Hard bottom (rock and rubbles)

Vertical range : Deep (more than 100 m) - Min-Max observed: 120-350 m

Central Pacific data (Wallis & Futuna, Polynesia, Clipperton, Easter Island)
Alainodaeus akiaki Davie, 1993: 516, fig. 5, pl. 5 (Akiaki, Maria, Raevavae, Rimatara, Rurutu; 230-350m; coll. Frv Marara, fr). - Poupin, 1996a: 98 (Checklist); 1996b: 38, pl. 18c (Same material).

Other data
Polynesie, CAS — Davie PJF, Bull MNHN 4, 14: 501-561
Polynesie, STATION — Davie PJF, Bull MNHN 4, 14: 501-561
Polynesie, STATION — Davie PJF, Bull MNHN 4, 14: 501-561
Polynesie, 352 — Davie PJF, Bull MNHN 4, 14: 501-561
Polynesie, CAS148 — Davie PJF, Bull MNHN 4, 14: 501-561

References : PDF list, 214 pp (1.4 Mo)

This species in Worms Database