18 species and 55 photograph(s)

Keywords : Family as Macrophthalmidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Chaenostoma crassimanus Stimpson, 1858
Data
2
Chaenostoma lisae (Poupin & Bouchard, 2010)
Data
3
Chaenostoma orientale Stimpson, 1858
Data
4
Chaenostoma sinuspersici (Naderloo & Türkay, 2010)
Data
5
Euplax leptophthalmus H. Milne Edwards, 1852
Data
6
Ilyograpsus paludicola (Rathbun, 1909)
Data
7
Macrophthalmus consobrinus Nobili, 1906
Data
8
Macrophthalmus convexus Stimpson, 1858
Data
9
Macrophthalmus darwinensis Barnes, 1971
Data
10
Macrophthalmus depressus Rüppel, 1830
Data
11
Macrophthalmus grandidieri A. Milne-Edwards, 1867
Data
12
Macrophthalmus milloti Crosnier, 1965
Data
13
Macrophthalmus parvimanus Guérin, 1834
Data
14
Macrophthalmus quadratus A. Milne-Edwards, 1873
Data
15
Macrophthalmus serenei Takeda & Komai, 1991
Data
16
Macrophthalmus telescopicus Owen, 1839
Data
17
Macrophthalmus tomentosus Eydoux & Souleyet, 1842
Data
18
Venitus latreillei (Desmarest, 1822)
Data