13 species and 52 photograph(s)

Keywords : Genus comme Xanthias,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Xanthias canaliculatus Rathbun, 1906
Data
2
Xanthias cherbonnieri Guinot, 1964
Data
3
Xanthias claudiae Mendoza, 2023
Data
4
Xanthias gilbertensis Balss, 1938
Data
5
Xanthias glabrous Edmonson, 1951
Data
6
Xanthias inornatus (Rathbun, 1898)
Data
7
Xanthias joanneae Mendoza, 2013
Data
8
Xanthias lamarckii (H. Milne Edwards, 1834)
Data
9
Xanthias latifrons (De Man, 1887)
Data
10
Xanthias maculatus aff. Sakai, 1961
Data
11
Xanthias nitidulus (Dana, 1852)
Data
12
Xanthias punctatus (H. Milne Edwards, 1834)
Data
13
Xanthias teres Davie, 1997
Data