106 species and 55 photograph(s)

Keywords : Family as Galatheidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Agononida emphereia Macpherson, 1997
Data
2
Agononida fortiantennata (Baba, 1988)
Data
3
Agononida garciai Macpherson, 2004
Data
4
Alainius crosnieri Baba, 1991
Data
5
Allogalathea babai Cabezas, Macpherson & Machordom, 2011
Data
6
Allogalathea elegans (Adams & White, 1848)
Data
7
Allogalathea inermis Cabezas, Macpherson & Machordom, 2011
Data
8
Coralliogalathea humilis (Nobili, 1905)
Data
9
Coralliogalathea megalochira (Nobili, 1906)
Data
10
Coralliogalathea minuta Rodríguez-Flores, Macpherson, Buckley & Machordom, 2018
Data
11
Galathea acis Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
12
Galathea aculeata Haswell, 1882
Data
13
Galathea aegyptiaca Paul’son, 1875
Data
14
Galathea aequata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
15
Galathea albatrossae Baba, 1988
Data
16
Galathea algae Baba, 1969
Data
17
Galathea amamiensis Miyake & Baba, 1966
Data
18
Galathea amboinensis de Man, 1888
Data
19
Galathea anouchkae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
20
Galathea atua Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
21
Galathea australiensis Stimpson, 1858
Data
22
Galathea autahi Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
23
Galathea barbata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
24
Galathea barbellata Macpherson, 2012
Data
25
Galathea bimaculata Miyake & Baba, 1966
Data
26
Galathea boisselierae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
27
Galathea boucheti Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
28
Galathea bracteosa Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
29
Galathea caesariata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
30
Galathea cephyra Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
31
Galathea ceti Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
32
Galathea connudata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
33
Galathea consobrina de Man, 1902
Data
34
Galathea crinita Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
35
Galathea cymo Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
36
Galathea cymothoe Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
37
Galathea denticulata Macpherson & Cleva, 2010
Data
38
Galathea echinata Macpherson, 2012
Data
39
Galathea eridani Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
40
Galathea eulimene Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
41
Galathea furfurea Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
42
Galathea ganindo Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
43
Galathea gladiola Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
44
Galathea guttata Osawa, 200
Data
45
Galathea halia Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
46
Galathea inconspicua Henderson, 1885
Data
47
Galathea inflata Potts, 1915
Data
48
Galathea latirostris Dana, 1852
Data
49
Galathea lemniscata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
50
Galathea leporis Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
51
Galathea machaera Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
52
Galathea machordomae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
53
Galathea maculiabdominalis Baba, 1972
Data
54
Galathea mariae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
55
Galathea mauritiana Bouvier, 1914
Data
56
Galathea melobosis Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
57
Galathea micra Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
58
Galathea minutiae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
59
Galathea multicristata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
60
Galathea nuda Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
61
Galathea ohshimai Miyake & Baba, 1967
Data
62
Galathea pascualae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
63
Galathea patriciae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
64
Galathea paulayi Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
65
Galathea pilosa De Man, 1888
Data
66
Galathea platycheles Miyake, 1953
Data
67
Galathea ploto Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
68
Galathea politula Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
69
Galathea polydora Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
70
Galathea polyphemus Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
71
Galathea poupini Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
72
Galathea profunda Macpherson, 2012
Data
73
Galathea providentia Laurie, 1926
Data
74
Galathea psila Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
75
Galathea pubescens Stimpson, 1858
Data
76
Galathea pubipes Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
77
Galathea punctata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
78
Galathea rangi Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
79
Galathea raventosae Macpherson, 2012
Data
80
Galathea rhaphidia Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
81
Galathea robusta Baba, 1990
Data
82
Galathea sanctae Macpherson, 2012
Data
83
Galathea senta Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
84
Galathea sentosa Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
85
Galathea simulata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
86
Galathea sinensis Dong & Li, 2010
Data
87
Galathea spinimanus Borradaile, 1900
Data
88
Galathea spinosorostris Dana, 1852
Data
89
Galathea squamea Baba, 1979
Data
90
Galathea submagnifica Laurie, 1926
Data
91
Galathea subsquamata Stimpson, 1858
Data
92
Galathea tanegashimae Baba, 1969
Data
93
Galathea ternatensis De Mans, 1902
Data
94
Galathea tongi Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
95
Galathea waiora Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
Data
96
Lauriea crucis MacPherson & Robainas-Barcia, 2013
Data
97
Lauriea gardineri (Laurie, 1926)
Data
98
Lauriea punctata MacPherson & Robainas-Barcia, 2013
Data
99
Lauriea simulata MacPherson & Robainas-Barcia, 2013
Data
100
Lauriea ?
Data
101
Lauriea teresae MacPherson & Robainas-Barcia, 2013
Data
102
Macrothea bouchardi Macpherson & Cléva 2010
Data
103
Phylladiorhynchus ikedai (Miyake & Baba, 1965)
Data
104
Phylladiorhynchus integrirostris (Dana, 1852)
Data
105
Phylladiorhynchus pusillus (Henderson, 1885)
Data
106
Triodonthea setosa MacPherson & Robainas-Barcia, 2013
Data