41 species and 106 photograph(s)

Keywords : Genus comme Plesionika,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Plesionika acanthonotus (Smith, 1882)
Data
2
Plesionika alcocki (Anderson, 1896)
Data
3
Plesionika bifurca Alcock & Anderson, 1894
Data
4
Plesionika bimaculata Chan, 2004
Data
5
Plesionika carsini Crosnier, 1986
Data
6
Plesionika crosnieri Chan & Yu, 1991
Data
7
Plesionika curvata Chan & Crosnier, 1991
Data
8
Plesionika echinicola Chan & Crosnier, 1991
Data
9
Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)
Data
10
Plesionika ensis (A. Milne-Edwards, 1881)
Data
11
Plesionika erythrocyclus Chan & Crosnier, 1997
Data
12
Plesionika fenneri Crosnier, 1986
Data
13
Plesionika flavicauda Chan & Crosnier, 1991
Data
14
Plesionika grahami Kensley, Tranter & Griffin, 1987
Data
15
Plesionika holthuisi Crosnier & Forest, 1968
Data
16
Plesionika hsuehyui Chan, 2004
Data
17
Plesionika laevis (A. Milne-Edwards, 1883)
Data
18
Plesionika laurentae Chan & Crosnier, 1991
Data
19
Plesionika longicauda (Rathbun, 1901)
Data
20
Plesionika longipes (A. Milne-Edwards, 1881)
Data
21
Plesionika macropoda Chace, 1939
Data
22
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Data
23
Plesionika miles (A. Milne-Edwards, 1883)
Data
24
Plesionika narval (Fabricius, 1787)
Data
25
Plesionika payeni Chan & Crosnier, 1997
Data
26
Plesionika picta Chan & Crosnier, 1997
Data
27
Plesionika polyacanthomerus Pequegnat, 1970
Data
28
Plesionika poupini Chan & Crosnier, 1997
Data
29
Plesionika protati Chan & Crosnier, 1997
Data
30
Plesionika reflexa Chace, 1985
Data
31
Plesionika richardi (Coutière, 1905)
Data
32
Plesionika rubrior Chan & Crosnier, 1991
Data
33
Plesionika rufomaculata Chan, 2004
Data
34
Plesionika scopifera Chan, 2004
Data
35
Plesionika semilaevis Bate, 1888
Data
36
Plesionika serratifrons (Borradaile, 1900)
Data
37
Plesionika sindoi (Rathbun, 1906)
Data
38
Plesionika spinidorsalis (Rathbun, 1906)
Data
39
Plesionika spinipes Bate, 1888
Data
40
Plesionika suffusa Chan, 2004
Data
41
Plesionika williamsi Forest, 1964
Data