141 species and 415 photograph(s)

Keywords : Family as Portunidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Achelous affinis Faxon, 1893
Data
2
Achelous anceps (de Saussure, 1857)
Data
3
Achelous binoculus (Holthuis, 1969)
Data
4
Achelous depressifrons (Stimpson, 1859)
Data
5
Achelous floridanus (Rathbun, 1930)
Data
6
Achelous forceps (Fabricius, 1793)
Data
7
Achelous gibbesii (Stimpson, 1859)
Data
8
Achelous isolamargaritensis (Türkay, 1968)
Data
9
Achelous ordwayi Stimpson, 1860
Data
10
Achelous rufiremus (Holthuis, 1959)
Data
11
Achelous sebae (H. Milne Edwards, 1834)
Data
12
Achelous spinicarpus (Stimpson, 1871)
Data
13
Achelous spinimanus (Latreille, 1819)
Data
14
Achelous tuberculatus Stimpson, 1860
Data
15
Achelous tuberculatus Stimpson, 1860
Data
16
Achelous tumidulus Stimpson, 1871
Data
17
Achelous ventralis (A. Milne-Edwards, 1879)
Data
18
Allomonomia lecromi (Moosa, 1996)
Data
19
Arenaeus cribrarius (Lamarck, 1818)
Data
20
Atoportunus dolichopus Takeda, 2003
Data
21
Callinectes bocourti A. Milne-Edwards, 1879
Data
22
Callinectes danae Smith, 1869
Data
23
Callinectes exasperatus (Gerstaecker, 1856)
Data
24
Callinectes marginatus (A. Milne-Edwards, 1861)
Data
25
Callinectes ornatus Ordway, 1863
Data
26
Callinectes sapidus Rathbun, 1896
Data
27
Caphyra laevis (A. Milne-Edwards, 1869)
Data
28
Caphyra tridens Richters, 1880
Data
29
Caphyra unidentata Lenz, 1910
Data
30
Carupella natalensis Lenz & Strunck, 1914
Data
31
Cavoportunus dubius (Laurie, 1906)
Data
32
Charybdis truncata (Fabricius, 1798)
Data
33
Charybdis bimaculata (Miers, 1886)
Data
34
Charybdis amboinensis Leene, 1938
Data
35
Charybdis anisodon (De Haan, 1850)
Data
36
Charybdis annulata (Fabricius, 1798)
Data
37
Charybdis beauforti Leene & Buitendijk, 1949
Data
38
Charybdis feriata (Linnaeus, 1758)
Data
39
Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867)
Data
40
Charybdis natator (Herbst, 1794)
Data
41
Charybdis orientalis Dana, 1852
Data
42
Charybdis rathbuni Leene, 1938
Data
43
Charybdis rufodactylus Stephenson & Rees, 1968
Data
44
Charybdis sagamiensis Parisi, 1916
Data
45
Charybdis smithii MacLeay, 1838
Data
46
Charybdis sp. Réunion photo A. Diringer 2011
Data
47
Cronius ruber (Lamarck, 1818)
Data
48
Cycloachelous granulatus (H. Milne Edwards, 1834)
Data
49
Cycloachelous orbitosinus (Rathbun, 1911)
Data
50
Cycloachelous suborbicularis (Stephenson, 1975)
Data
51
Cycloachelous suborbicularis (Stephenson, 1975)
Data
52
Eodemus hastatoides (Fabricius, 1798)
Data
53
Eodemus vassilyi (Nguyen & Ng, 2021)
Data
54
Gonioinfradens paucidentatus (A. Milne-Edwards, 1861)
Data
55
Goniosupradens erythrodactylus (Lamarck, 1818)
Data
56
Goniosupradens hawaiensis (Edmonson, 1954)
Data
57
Goniosupradens obtusifrons (Leene, 1937)
Data
58
Incultus tuberculosus (A. Milne-Edwards, 1861)
Data
59
Lissocarcinus arkati Kemp, 1923
Data
60
Lissocarcinus elegans Boone, 1934
Data
61
Lissocarcinus holothuricola (Streets, 1877)
Data
62
Lissocarcinus laevis Miers, 1886
Data
63
Lissocarcinus orbicularis Dana, 1852
Data
64
Lissocarcinus polybiodes Adams & White, 1849
Data
65
Lupocycloporus innominatus (Rathbun, 1909)
Data
66
Lupocyclus philippinensis Semper, 1880
Data
67
Lupocyclus quinquedentatus Rathbun, 1906
Data
68
Lupocyclus tugelae Barnard, 1950
Data
69
Monomia argentata (A. Milne-Edwards, 1861)
Data
70
Monomia gladiator (Fabricius, 1798)
Data
71
Monomia petrea (Alcock, 1899)
Data
72
Monomia rubromarginatus (Lanchester, 1900)
Data
73
Podophthalmus nacreus Alcock, 1899
Data
74
Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
Data
75
Portunus armatus (A. Milne-Edwards, 1861)
Data
76
Portunus convexus De Haan, 1835
Data
77
Portunus hawaiiensis Stephenson, 1968
Data
78
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
Data
79
Portunus pubescens (Dana, 1852)
Data
80
Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783)
Data
81
Portunus sayi (Gibbes, 1850)
Data
82
Scylla serrata (Forskål, 1775)
Data
83
Thalamita admete (Herbst, 1803)
Data
84
Thalamita auauensis Rathbun, 1906
Data
85
Thalamita brevisi (Stebbing, 1921)
Data
86
Thalamita bevisi (Stebbing, 1921)
Data
87
Thalamita bouvieri Nobili, 1906
Data
88
Thalamita cerasma Wee & Ng, 1995
Data
89
Thalamita chaptalii (Audouin, 1826)
Data
90
Thalamita coeruleipes Hombron & Jacquinot, 1846
Data
91
Thalamita crenata Rüppell, 1830
Data
92
Thalamita danae Stimpson, 1858
Data
93
Thalamita difficilis Crosnier, 2002
Data
94
Thalamita foresti Crosnier, 1962
Data
95
Thalamita gatavakensis Nobili, 1906
Data
96
Thalamita gloriensis Crosnier, 1962
Data
97
Thalamita granosimana Borradaile, 1902
Data
98
Thalamita integra Dana, 1852
Data
99
Thalamita kukenthali aff de Man, 1902
Data
100
Thalamita macropus Montgomery, 1931
Data
101
Thalamita macrospinifera Rathbun, 1911
Data
102
Thalamita margaritimana Rathbun, 1911
Data
103
Thalamita minuscula Nobili, 1906
Data
104
Thalamita mitsiensis Crosnier, 1962
Data
105
Thalamita multispinosa Stephenson & Rees, 1967
Data
106
Thalamita oculea Alcock, 1899
Data
107
Thalamita philippinensis Stephenson & Rees, 1967
Data
108
Thalamita picta Stimpson, 1858
Data
109
Thalamita pilumnoides Borradaile, 1902
Data
110
Thalamita prymna (Herbst, 1803)
Data
111
Thalamita pseudopelsarti Crosnier, 2002
Data
112
Thalamita pseudospinifera Crosnier, 1975
Data
113
Thalamita quadrilobata Miers, 1884
Data
114
Thalamita savignyi A. Milne-Edwards, 1861
Data
115
Thalamita seurati Nobili, 1906
Data
116
Thalamita sexlobata Miers, 1886
Data
117
Thalamita sima H. Milne Edwards, 1834
Data
118
Thalamita simillima Crosnier, 2002
Data
119
Thalamita spinifera Borradaile, 1902
Data
120
Thalamita spinimana Dana, 1852
Data
121
Thalamita stephensoni Crosnier, 1962
Data
122
Thalamita tenuipes Borradaile, 1902
Data
123
Thalamitoides quadridens A. Milne-Edwards, 1869
Data
124
Thalamitoides tridens A. Milne-Edwards, 1869
Data
125
Thalamonyx gracilipes A. Milne-Edwards, 1873
Data
126
Trierarchus cooperi (Borradaile, 1902)
Data
127
Trierarchus demani (Nobili, 1905)
Data
128
Trierarchus rotundifrons (A. Milne-Edwards, 1869)
Data
129
Trierarchus woodmasoni (Alcock, 1899)
Data
130
Trionectes mariei (Guinot, 1957)
Data
131
Trionectes rugosus (A. Milne-Edwards, 1861)
Data
132
Xiphonectes spiniferus (Stephenson & Rees, 1967)
Data
133
Xiphonectes longispinosus cf. Dana, 1852 (in Crosnier, 2002)
Data
134
Xiphonectes guinotae (Stephenson & Rees, 1961)
Data
135
Xiphonectes iranjae (Crosnier, 1962)
Data
136
Xiphonectes longispinosus (Dana, 1852)
Data
137
Xiphonectes macrophthalmus (Rathbun, 1906)
Data
138
Xiphonectes paralatibrachium (Crosnier, 2002)
Data
139
Xiphonectes stephensoni (Moosa, 1981)
Data
140
Xiphonectes tenuicaudatus (Stephenson, 1961)
Data
141
Xiphonectes tenuipes (De Haan, 1835 [in De Haan, 1833-1850])
Data